Gs. Dietrich Grönemeyer

Gs. Dietrich Grönemeyer

Dietrich Grönemeyer sinh ngày 12 tháng 11 năm 1952 tại Clausthal-Zellerfeld, Lower Saxony, Đức. Năm 1982, ông nhận bằng Tiến sĩ và tại Đại học Witten/Herdecke năm 1990, ông hoàn thành chương trình đào tạo chuyên môn - vốn là yêu cầu để trở thành một giáo sư đại học.