Gretchen Rubin

Gretchen Rubin

Gretchen Rubin là tác giả có thói quen ghi chép lại những cuộc phiêu lưu của mình khi theo đuổi hạnh phúc và bản chất con người. Bà sở hữu một lượng độc giả trung thành khổng lồ, với những cuốn sách bán chạy hơn 3.000.000 bản trên toàn thế giới và được dịch ra hơn 30 thứ tiếng.