Grégoire Delacourt

Grégoire Delacourt

Grégoire Delacourt (sinh ngày 26 tháng 7 năm 1960 tại Valenciennes) là một nhà quảng cáo và nhà văn người Pháp. Ông xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên ở tuổi năm mươi, L'Écrivain de la famille (hơn 20.000 bản in khổ lớn, 100.000 bản in khổ nhỏi), sau đó là cuốn  La Liste de mes envies vào năm 2012 - cuốn sách nhanh chóng trở thành đầu sách bán chạy với hơn 500.000 bản được bán ra.