Go Hey Jin

Go Hey Jin

Go Hey Jin học thiết kế đồ họa tại Đại học Seoul. Hiện nay cô là tác giả và họa sĩ minh họa cho trẻ em.

Cô được bình chọn là Họa sĩ minh họa của năm tại Hội chợ Quốc tế Bologna 2016 và nhận được Giải thưởng Đảo Tím tại Cuộc thi Minh họa Sách Ảnh Quốc tế Đảo Nami 2017.