Giuliano Ferri

Giuliano Ferri

Giuliano Ferri sinh năm 1965 tại Pesaro và tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Urbino. Anh đã minh họa nhiều cuốn sách dành cho trẻ em đoạt nhều giải thưởng, trong số đó có Little Nino the Firefly, đồng thời cũng đã viết và minh họa Little Tad Grows Up, Night, night,...

Anh hiện đang sống ở Pesaro cùng vợ và hai con nhỏ.