Giulia Enders

Giulia Enders

Giulia Enders (1990) là nhà văn và nhà khoa học người Đức. Cuốn sách đầu tiên của cô Ruột ơi là ruột - Bí mật của thế giới bị lãng quên đã bán được hơn hai triệu bản ở Đức và được xuất bản bằng tiếng Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Ả Rập và các bản dịch khác trong Năm 2015.