Gilles Legardinier

Gilles Legardinier

Gilles Legardinier là một tiểu thuyết gia người Pháp. Những phẩm chất hấp dẫn trong tác phẩm của Gilles Legardinier khiến ông trở thành một hiện tượng xuất bản, chỉ đứng sau Guillaume Musso và Marc Levy.

Gilles Legardinier là tác giả có sách bán chạy thứ ba tại Pháp năm 2014.