Géraldine Maincent

Géraldine Maincent

Géraldine Maincent là một nhà báo và tác giả viết truyện cho trẻ em. Sách của ông thường nói về các hoàng đế và samurai, nhưng cũng nói về nghệ thuật hoặc thể thao.