Géraldine LE NIR

Géraldine LE NIR

Géraldine LE NIR đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chất lượng không khí. Cô đã phụ trách và thực hiện toàn bộ quy trình của các nghiên cứu về chất lượng không khí, từ việc phân tích nhu cầu của khách hàng, lên kế hoạch, quản lý nhóm nghiên cứu, thực hiện các phân tích, đến việc trình bày kết quả và phản hồi lại cho khách hàng. Ngoài ra, cô còn đảm nhiệm công việc đào tạo và tham gia dự đoán chất lượng không khí (chuyên môn, giao tiếp với các cơ quan chức năng và phương tiện truyền thông).

Lĩnh vực của Géraldine LE NIR bao gồm không khí ngoại trời, không khí trong nhà, tiếp xúc cá nhân, làm việc đa ngành và phát triển bền vững.