George Sand

George Sand

Là nữ văn sĩ nổi tiếng bậc nhất nước Pháp thế kỷ XIX, trong hơn bảy mươi năm của cuộc đời mình, George Sand (1804-1876) đã luôn khuấy động dư luận bởi các tác phẩm có nội dung bứt phá, kêu gọi sự "cởi trói" cho những tình cảm riêng tư của con người.

Với một di sản đồ sộ, gồm 25 tiểu thuyết, 7 cuốn tiểu luận và nhiều vở kịch, tài năng văn chương của George Sand đã chinh phục được người đọc từ tầng lớp bình dân tới những người khó tính nhất.