Gaston Leroux

Gaston Leroux

Gaston Leroux (1868-1927) là tiểu thuyết gia người Pháp nổi tiếng với thể loại trinh thám và giả tưởng. Sau khi tốt nghiệp trung học ở Caen, Gaston Leroux đến Paris học Luật. Năm 1890, ông trở thành luật sư và làm nghề này đến năm 1893. Sau đó, ông chuyển sang viết thời luận mảng pháp luật cho nhật báo Le Matin. Chính từ công việc này, ông có dịp theo dõi nhiều vụ án của những nhân vật sau này trở thành nguồn cảm hứng trong các tiểu thuyết của mình. Từ năm 1901, ông trở thành phóng viên và thực hiện nhiều chuyến du hành khắp các nước Pháp, Tây Ban Nha, Maroc. Năm 1903, tiểu thuyết dài kỳ đầu tay Le chercheur de trésors (Người truy tìm kho báu) được in trên tờ Le Matin, là bước khởi đầu cho một loạt tiểu thuyết dài kỳ sau này, chủ yếu ở thể loại trinh thám và giả tưởng.