Gaston Léofanti

Gaston Léofanti

Gaston Léofanti tên đầy đủ là Gaston Adolphe Joseph Léofanti, sinh năm 1863 tại Rennes và mất năm 1909 tại Paris. Ông từng là phóng viên tờ L’Avenir du Tonkin, là biên tập viên và thương gia.