Gary Shteyngart

Gary Shteyngart

Gary Shteyngart (5 tháng 7, 1972) là một nhà văn người Mỹ gốc Liên Xô. Anh là tác giả của năm cuốn tiểu thuyết và một cuốn hồi ký. Phần lớn tác phẩm của anh đều là thể loại trào phúng.