Gárdos Péter

Gárdos Péter

Gárdos Péter sinh ngày 8 tháng 6 năm 1948 tại Budapest, Hungary. Ông là đạo diễn và biên kịch, nổi tiếng với Szamárköhögés (1987), Uramisten (1984) The Last Blues (2002).