Gabriel Perlemuter

Gabriel Perlemuter

Gabriel Perlemuter là tiến sĩ ngành gan-tiêu hóa. Ông làm việc tại bệnh viện Antoine-Béclère, chỉ đạo một nhóm nghiên cứu tại Trung tâm sức khỏe và Nghiên cứu y học Pháp) đồng thời giảng dạy tại Đại học Paris-Sud. Ông còn tham gia Hội nghiên cứu gan châu Âu, Hội nghiên cứu gan Pháp, Hội gan-tiêu hóa Pháp. Ông là tác giả của nhiều bài báo và giáo trình y học.