Gabriel Garcia Márquez

Gabriel Garcia Márquez

Gabriel José García Márquez (6 tháng 3, 1927) là một nhà văn người Colombia. Ngoài ra, ông còn là nhà báo và là một nhà hoạt động chính trị. Ông trở nên nổi tiếng với các tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tả, Mùa thu của vị trưởng lão, Tướng quân giữa mê hồn trận và hơn cả là Trăm năm cô đơn. Có thể nói, García Márquez là một đại diện tiêu biểu của nền văn học Mỹ Latinh.