Fulvio Testa

Fulvio Testa

Fulvio Testa  là một trong những nghệ sĩ và họa sĩ minh họa nổi tiếng nhất nước Ý. Các tác phẩm của Testa từng là chủ đề trong các bài tiểu luận của: nhà phê bình nghệ thuật Karen Wilkin, nhà phê bình John Russell của The New York Times, và cựu Giám đốc Quỹ Nghệ thuật Quốc gia - Dana Gioia. W.S.