Frank Herbert

Frank Herbert

Frank Herbert là một tác giả khoa học viễn tưởng người Mỹ nổi tiếng với tiểu thuyết Dune (Xứ Cát) năm 1965. Mặc dù nổi tiếng nhờ tiểu thuyết, ông cũng viết truyện ngắn và làm báo, nhiếp ảnh gia, nhà phê bình sách, nhà tư vấn sinh thái và giảng viên.