Frances Hodgson Burnett

Frances Hodgson Burnett

Frances Hodgson Burnett sinh ra tại Manchester, Anh. Bà là một tiểu thuyết gia vĩ đại khi đã cống hiến cho dòng văn học lãng mạn nhiều tác phẩm như: Through One Administration (1883), Tiểu Huân tước Fauntleroy (Litter Lord Fauntleroy, 1886), Phu nhân của phẩm giá (A Lady of Quality, 1896)… Song, những tác phẩm thực sự mang lại tên tuổi của bà là những tác phẩm dành cho thiếu nhi, đặc biệt là: Khu vườn bí mật (1888), Sara Crew (1909, sau viết lại với tên A little Prince).