Fran Krause

Fran Krause

Fran Krause là một họa sĩ hoạt hình và vẽ tranh biếm họa. Anh hiện là giáo viên trong chương trình hoạt hình nhân vật tại CalArts, đồng thời là tác giả của một số phim hoạt hình và truyện tranh.