Felicity Brooks

Felicity Brooks

Felicity Brooks là Giám đốc biên tập, đồng thời là nhà văn tại Nhà xuất bản Usborne. Cô học tiếng Anh và Kịch tại Đại học Exeter và làm diễn viên, giáo viên, nhà từ điển học (người biên soạn từ điển) trước khi bắt đầu công việc xuất bản dành cho trẻ em vào cuối những năm 1980.