Evald Flisar

Evald Flisar

Evald Flisar (13 tháng 2, 1945) là một nhà văn, nhà thơ, nhà viết kịch, biên tập viên và dịch giả người Slovene. Ông là chủ tịch của Hiệp hội Nhà văn Slovene trong ba nhiệm kỳ liên tiếp từ năm 1995 đến năm 2002 và là tổng biên tập của tạp chí văn học và văn hóa Sodobnost.