Eva Nguyen Binh

Eva Nguyen Binh

Eva Nguyễn Bình sinh năm 1970 tại Pháp, bố là người Việt, mẹ là người Pháp. Eva từng theo học tại Viện Nghiên cứu chính trị ở Strasbourg (Pháp) và Đại học Georgestown (Mỹ), rồi vào làm việc tại Bộ Ngoại giao Pháp từ năm 1994.