Eva Bade

Eva Bade

Stefanie Scharnberg sinh năm 1967, cô theo học nghệ thuật tại Florence. Từ năm 2001, cô cống hiến hết mình trong việc minh họa sách dành cho trẻ em và thanh thiếu niên.

Cô đã minh họa nhiều cuốn sách thiếu nhi khác nhau cho Carlsen Verlag.