Esther

Esther

Esther Hicks là một diễn giả truyền cảm hứng người Mỹ. Cô là đồng tác giả chín cuốn sách với chồng mình là Jerry Hicks. 

2 vợ chồng nhà Hicks từng trình bày các hội thảo về Luật Hấp dẫn tại 60 thành phố.