Erin Hunter

Erin Hunter

Erin Hunter là một bút danh chung được sử dụng bởi các tác giả Victoria Holmes, Kate Cary, Cherith Baldry, Clarissa Hutton, Inbali Iserles, Tui T. Sutherland và Rosie Best để viết nhiều tiểu thuyết cho thanh thiếu niên, về chủ đề thế giới động vật và cuộc phiêu lưu của chúng. Nổi bật nhất là các bộ truyện Warriors, Seekers, Survivors, Bravelands, và Bamboo Kingdom.

Mỗi tác giả đóng góp một vai trò khác nhau trong việc sản xuất sách: Holmes tạo nên cốt truyện, và các tác giả khác lần lượt viết các tập. Dan Jolley, mặc dù không phải là một tác giả chính thống của Erin Hunter, cũng viết các câu chuyện cho manga được xuất bản dưới danh nghĩa Hunter. Natalie Riess và Sara Goetter cũng tham gia dưới bút danh này làm minh họa cho bản chuyển thể thành truyện tranh sắp tới.