Erik Orsenna

Erik Orsenna

Érik Orsenna là bút danh của Érik Arnoult (sinh ngày 22 tháng 3 năm 1947) - một chính trị gia và tiểu thuyết gia người Pháp. Sau khi học triết học và khoa học chính trị tại Institut d'Études Politiques de Paris ("Sciences Po"), Orsenna theo học ngành kinh tế tại Trường Kinh tế Luân Đôn. 

Với cuốn Voyage au pays du coton, ông đã nhận được giải nhì Giải Lettre Ulysses năm 2006.