Emmanuelle Tchoukriel

Emmanuelle Tchoukriel

Emmanuelle Tchoukriel nghiên cứu giao tiếp bằng hình ảnh trước khi trở thành họa sĩ minh họa cho sách dành cho trẻ em. Cô hiện đang sống ở Niort, Pháp.