Emily Giffin

Emily Giffin

Emily Griffin sống ở LA. Đây cũng là nơi cô viết, sáng tác, dạy học, mơ mộng và làm mẹ của hai đứa con nhỏ.