Emily Hunt

Emily Hunt

Emily Hunt là một giáo viên tiểu học giàu kinh nghiệm với niềm đam mê thúc đẩy giáo dục STEM. Cô thường xuyên viết bài và nói về STEM, đồng thời chia sẻ các hoạt động và blog trên trang web của mình. Emily có bằng Thạc sĩ Giáo dục của Đại học Cambridge làm việc trong hệ thống giáo dục Hoa Kỳ.