Emily Dodd

Emily Dodd

Emily Dodd đam mê động vật hoang dã và khoa học. Cô có bằng Thạc sĩ về khoa học giao tiếp, bằng Cử nhân Khoa học Địa vật lý, bằng HNC về tư vấn và bằng NC về Nghệ thuật và Thiết kế. Cô đã từng có tám năm làm việc trong các viện bảo tàng, phát triển và cung cấp các chương trình giáo dục.