Émilie Lapeyre

Émilie Lapeyre

Émilie Lapeyre là một họa sĩ minh họa sách thiếu nhi, chủ yếu làm việc trong lĩnh vực xuất bản, sản phẩm giải trí sáng tạo, thiết kế dệt may, văn phòng phẩm, v.v. Bà đã minh họa hơn 60 cuốn sách thiếu nhi và làm việc với các nhà xuất bản Pháp và Hàn Quốc.