Élisabeth De Lambilly

Élisabeth De Lambilly

Élisabeth De Lambilly quyết định cống hiến hết mình cho việc viết lách sau khi làm biên tập viên tại Mango. Cô xuất bản nhiều tác phẩm viễn tưởng, phim tài liệu dành cho giới trẻ và sự thức tỉnh tôn giáo.