Eka Kurniawan

Eka Kurniawan

Eka Kurniawan (sinh ngày 28 tháng 11 năm 1975) là nhà văn, nhà biên kịch người Indonesia. Ông học triết học tại Đại học Gadjah Mada, Yogyakarta. Kurniawan hiện đang sống ở Jakarta. Kurniawan viết tiểu thuyết, truyện ngắn, kịch bản phim, blog và tiểu luận. Tác phẩm của ông được dịch ra hơn 24 thứ tiếng.

Năm 2016, Kurniawan trở thành nhà văn Indonesia đầu tiên được đề cử cho Giải Man Booker Quốc tế.