Eddie Reynolds

Eddie Reynolds

Eddie Reynolds gia nhập Nhà xuất bản Usborne vào năm 2017. Trước đó, anh học tiếng Đức và tiếng Pháp tại Đại học Cambridge, sau đó chuyển đến Berlin sau một thời gian ngắn giảng dạy Lịch sử cổ đại tại một trường học ở Quảng Châu, Trung Quốc. Hiện tại anh trở về Anh và viết sách về mọi thể loại, bao gồm máy tính, bản đồ và kỹ thuật.