Ed Simkins

Ed Simkins

Ed Simkins, đến từ London, là họa sĩ đồng thời là nhà minh họa sách với 30 năm kinh nghiệm xuất bản sách phi hư cấu dành cho trẻ em.