Eben Alexander

Eben Alexander

Eben Alexander (11 tháng 12, 1953 ) là một nhà giải phẫu thần kinh và tác giả người Mỹ. Ông từng theo học tại Viện Phillips Exeter (1972), Đại học North Carolina tại Chapel Hill (1975), Đại học Y khoa Duke rồi tham gia giảng dạy ở Bệnh viện Đại học Duke, Đại học Y Harvard, Đại học Y Massachusetts và Đại học y Virginia. Hiện ông là thành viên của Hiệp hội Y khoa Mỹ

Chứng cứ về thiên đường là cuốn sách ghi lại trải nghiệm cận tử đầy kinh ngạc của chính Eben, được xuất bản lần đầu ở Bắc Mỹ ngày 23/10/2012, sau đó được ký hợp đồng xuất bản ở hơn 40 quốc gia và nhiều ngôn ngữ khác nhau.