E-lockhart

E-lockhart

Emily Jenkins (sinh ngày 13 tháng 9 năm 1967), bút danh E. Lockhart, là một nhà văn người Mỹ chuyên viết truyện tranh thiếu nhi, tiểu thuyết dành cho thanh thiếu niên và tiểu thuyết dành cho người lớn. Cô được biết đến nhiều nhất với bộ tứ Ruby Oliver (bắt đầu với Danh sách bạn trai), Lịch sử đáng chê trách của Frankie Landau-Banks và We Were Liars.