Đức Giáo hoàng Francis

Đức Giáo hoàng Francis

Giáo hoàng Phanxicô là vị giáo hoàng thứ 266 và là đương kim giáo hoàng của Giáo hội Công giáo Rôma. Ông là vị Giáo hoàng Người Mỹ Latinh đầu tiên trong lịch sử. Ông sinh tại Buenos Aires, Argentina trong một gia đình có năm anh em di dân gốc Ý. Từ khi nhỏ, Bergoglio đã biết được hai thứ tiếng Tây Ban Nha và Italia.