Drew Daywalt

Drew Daywalt

Drew Daywalt, là một tác giả và nhà làm phim người Mỹ. Ông nổi tiếng với việc viết cuốn sách tranh dành cho trẻ em bán chạy nhất The Day the Crayons Quit (Ngày sáp màu theo nhau bỏ việc), và phần tiếp theo của nó là The Day the Crayons Came Home (Ngày bút sáp màu trở về).