Douglas Carltonabrams

Douglas Carltonabrams

Douglas Carlton Abrams từng là biên tập viên, đồng tác giả của nhiều cuốn sách viết về tình yêu và tâm linh. Anh là người đồng sáng lập của Idea Architects, một tổ chức môi giới phát triển sách và truyền thông. Douglas Carlton Abrams coi mục tiêu trong việc sáng tác văn chương không chỉ là sáng tạo những câu chuyện đơn thuần để giải trí mà còn là nhằm đặt ra những câu hỏi lớn, mang tới niềm say mê và thay đổi con người.

Tiểu thuyết Nhật ký thất lạc của Don Juan, được xuất bản lần đầu năm 2007, là cuốn tiểu thuyết đầu tay của anh, đã được dịch và xuất bản tại hai mươi bảy quốc gia.