Donna Cameron

Donna Cameron

Donna Cameron dành sự nghiệp của mình để làm việc với các tổ chức và hoạt động phi lợi nhuận với tư cách là giám đốc điều hành, nhà tư vấn, nhà đào tạo và tình nguyện viên. Ngoài ra, bà còn nhận được nhiều giải thưởng viết lách.