Đới Tư Kiệt

Đới Tư Kiệt

Vì xuất thân từ một gia đình trí thức, Đới Tư Kiệt phải đi lao động cải tạo tại vùng nông thôn Tứ Xuyên từ năm 1971 tới năm 1974 trong Cách mạng Văn Hóa. Sau khi trở về, ông hoàn thành chương trình phổ thông và học tiếp đại học chuyên ngành Lịch sử nghệ thuật.

Năm 1984, ông tới Pháp học theo chương trình học bổng và trở thành một nhà làm phim. Đới Tư Kiệt đã làm ba bộ phim truyện dài Chine, ma douleurLe mangeur de lune và Tang, le onzième và nhận được nhiều lời khen. Ông cũng là đạo diễn cho phim truyện Balzac và cô bé thợ may Trung Hoa dựa theo chính tiểu thuyết của ông. Hiện nay, Đới Tư Kiệt đang sống tại Paris.