Đỗ Văn Ninh

Đỗ Văn Ninh

Đỗ Văn Ninh là Phó Giáo sưtiến sĩ, một trong những nhà khảo cổ học đầu tiên được đào tạo bài bản, chính quy của Việt Nam, tác giả cuốn Từ điển chức quan Việt Nam, Tiền cổ Việt Nam và Thành cổ Việt Nam.