Đỗ Thùy Dương

Đỗ Thùy Dương

Đỗ Thùy Dương là người sáng lập và điều hành Công ty Hội tụ Nhân tài (TalentPool) từ 2008. Thành viên chương trình Lãnh đạo trẻ châu Á vì Công bằng y tế (Equity Initiatives) từ 2017. Đồng tác giả của cuốn sách Con gái Bà Triệu thế kỷ 21. Cố vấn Phát triển năng lực lãnh đạo, Xây dựng lực lượng thành tích cao; diễn giả thay đổi nhận thức về Phát triển bản thân, làm chủ công việc, xây dựng văn hóa tổ chức.