Đỗ Doãn Phương

Đỗ Doãn Phương

Đỗ Doãn Phương sinh năm 1977, tại Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội. Anh hiện là Phó tổng biên tập báo Thể thao & Văn hóa

Phương không chỉ sáng tác một số tác phẩm thơ như Ánh chớp (2006), Những ngọn triều nhục cảm (2009), Hoan ca (2011), Tuyệt ca (2013); mà còn sáng tác cả truyện ngắn: Một bông hồng và triệu bông hồng (2008), Tình cơm bụi (2011).