Diane Musho Hamilton

Diane Musho Hamilton

Diane Musho Hamilton đã nghiên cứu và thực hành Phật Pháp trong gần 30 năm, bắt đầu ở Viện Naropa vào năm 1984 với các bài giảng giáo lý của Chogyam Trungpa Rinpoche. Trong sự nghiệp của mình, bà được nhận rất nhiều giải thưởng danh giá như giải thưởng Peter W. Billings Award và giải thưởng Gìn giữ Hòa bình của Ủy ban Giải quyết Xung đột Utah.