Devorah Heitner

Devorah Heitner

Tiến sĩ Devorah Heitner là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục và quản lý cuộc sống số cho trẻ em và là tác giả của cuốn sách Growing Up in Public: Coming of Age in a Digital WorldScreenwise: Helping Kids Thrive (and Survive) in Their Digital World.

Các bài viết của cô đã xuất hiện trên New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal và CNN Opinion.