DEVAR

DEVAR

DEVAR Entertainment LLC là một công ty công nghệ của Mỹ có trụ sở tại Marlton, New Jersey, chuyên phát triển nội dung và sản phẩm tương tác thực tế ảo. Công ty được thành lập vào năm 2011 và có chi nhánh tại Cyprus, Hoa Kỳ và Đông Âu.