Desmond Morris

Desmond Morris

Desmond John Morris(sinh ngày 24 tháng 1 năm 1928) là một nhà động vật học, nhà đạo đức học và họa sĩ siêu thực người Anh, đồng thời là một tác giả nổi tiếng về sinh học xã hội con người.

Morris là tác giả của khoảng năm mươi bài báo khoa học và bảy cuốn sách trước khi ông hoàn thành cuốn "Vượn trần trụi" năm 1967, bán được hơn 10 triệu bản khắp thế giới và được dịch sang rất nhiều thứ tiếng.